SKENKINGSFONDS

Akademia staan vir die idee van ʼn universiteitswese.

Die groot behoefte aan fasiliteite en kostes aan die voorsiening daarvan vereis nuwe denke rondom die uitbou van Akademia. Die Akademia-skenkingsfonds is gestig om skenkings te ontvang en toegang vir studente te skep wat by Akademia studeer. Die behoefte is groot en jou klein bydrae help om studente se drome te verwesenlik!

Die gemeenskap kan verder help bou deur ʼn bydrae te maak aan die Akademia-skenkingsfonds om so ook die veldtog te ondersteun en te help bou aan ʼn gesonde studentelewe

As jy ’n ekstra R50 of meer het, skenk dit!

Doen ʼn blitsbetaling van R50 of meer hier. Vir groter skenkings, kontak Akademia by skenking@akademia.ac.za.

DIS SO MAKLIK. KLIK, SKENK EN HELP ’N STUDENT!

*Meeste skenkings is belastingterugeisbaar, en Akademia reik graag ʼn artikel 18a-sertifikaat in hier die verband uit.

“Ek was die geleentheid gebied om te kon deelneem in ʼn tradisieryke – en georganiseerde studentelewe waar platforms jare voor my geskep was deur gemeenskapsleiers wat studentiteit en indiensneembaarheid voor oë gehad het. Universiteit was ʼn veilige omgewing waar ek my identiteit kon uitleef, lewenslange vriende maak en veerkragtigheid aanleer. My raad sou wees om waagmoed aan die dag te lê en deel te neem aan geleenthede wat jou buite jou gemaksone plaas. Moenie die lewe te ernstig opneem nie en maak die meeste van jou studentejare! Akademia en studenteleiers het opnuut die geleentheid om nuwe platforms en tradisies te skep sodat die studente wat na hul kom, meer toegerus sal wees om die uitdagings van hul tyd te oorkom.”

– Rudi van der Merwe, Bestuurder: Skenkingsfonds | 2007-2011; Noordwes-Universiteit, Patria Manskoshuis