Hoe moet die studentelewe van ʼn Afrikaanse universiteit lyk?

Oor die laaste tien jaar het jy in Akademia belê. Jy het belê in ʼn veilige studietuiste, môre se wiskundiges,
finansiële bestuurders, joernaliste, programmeerders en entrepreneurs. Jy het ʼn verskil gemaak.

Maar dit is nou tyd vir ʼn nuwe soort belegging: Jou herinneringe. Ons het jou nodig om ʼn belegging te maak in Akademia se groeiende studentelewe en -kultuur. Watter herinneringe uit jou universiteitjare koester jy? Watter gebeurtenisse het jou lewe verander? Watter gesonde tradisies het van jou ʼn beter mens gemaak?

Jou storie is ʼn bousteen vir Akademia se groeiende studentekultuur.
DEEL JOU HART EN JOU STORIES MET ONS.

Ek het ʼn storie om te vertel. Hoe raak ek by #Studentelewe betrokke?

Dit is so maklik soos … dink na oor jou studenteherinneringe wat jou gevorm het, maak jou hart oop en deel dit!

STAP 1

Voltooi die vraelys met jou herinneringe hier OF stuur ʼn stemgreep via WhatsApp met jou storie na 087 997 1790. Die vraelys is oop vanaf 28 Julie tot 18 Augustus 2022 om 12:00.

STAP 2

Volg die gesprek van mooi tradisies en herinneringe op Facebook by @Studentelewe.

STAP 3

Deel die veldtog met jou oudkoshuisvriende, die SR van jou universiteitsdae, of sommer net vriende, kollegas of familie wat ʼn mooi storie het om te vertel oor die goeie ou dae van studentwees.

A K A D E M I A  S E  D E F I N I S I E
VAN STUDENTELEWE:

ʼn Bruisende fase waarin ʼn student se studiereis hul menswees vorm

AKADEMIA SE DEFINISIE
VAN STUDENTELEWE:

ʼn Bruisende fase waarin ʼn student se studiereis hul menswees vorm

Wat is

#Studentelewe is ʼn veldtog wat deur Akademia van stapel gestuur word om waarde toe te voeg tot die gemeenskap met die uitbou van ʼn gesonde studentekultuur vir die jeug en die toekoms.

Die doel is om inhoud rakende ʼn gesonde studentelewe vanaf 28 Julie 2022 tot 18 Augustus 2022 in te samel, te verwerk en moontlik te implementeer in die studentelewe by Akademia vir Fonties (Akademia-studente). Uiteindelik sal dit bydra tot die uitbou van ʼn gesonde studentekultuur vir die jeug en die toekoms.

SAAM MAAK ONS GESKIEDENIS!

Mila Guy vertel oor haar herinneringe van haar studentelewe

 

Daniëlla van Heerden vertel oor haar herinneringe van haar studentelewe

 

Bennie Fourie vertel oor sy herinneringe van sy studentelewe

 

Bok van Blerk vertel oor sy herinneringe van sy studentelewe

 

HOE PAS AKADEMIA IN?

Akademia bied ʼn dekade lank ʼn veilige ruimte vir studente. Die tyd het aangebreek om die instelling se volhoubare studentelewe verder uit te bou en na hoër hoogtes te neem.

Akademia is ook geroep om die tuiste te wees waar toonaangewende leiding gebied word oor studentelewe en karaktervormende studentetradisies waarop die gemeenskap kan trots wees.

Het jy geweet?

Akademia is die eienaars van die woord studentelewe in die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT). As akademiese instelling, geskoei op moedertaalonderrig, was dit sinvol om die instelling se woordeskat aan hierdie unieke belewenis van studentwees te koppel. Hierdeur word daar nie net klem gelê op die belangrikheid van die uitbou van Afrikaans as taal nie, maar ook op die noodsaaklikheid van ʼn gesonde, gebalanseerde en bruisende studentelewe – dit alles in Afrikaans

Su-Ann Müller-Marais en prof. Gerhard van Huyssteen vertel waarvandaan die woord studentelewe kom.

Wat is die rol van die gemeenskap by

Akademia is gebou vanuit die gemeenskap se klein onbaatsugtige bydraes om ʼn gemeenskapsuniversiteit vir die Afrikaanse taal- en kultuurgeme enskap te vestig. Daarom is dit belangrik dat die gemeenskap ook ʼn bydrae lewer in die uitbou v an ʼn Afrikaanse studentelewe vir ons kinders en nageslagte.

WAT KAN EK DAN DOEN?

Jy kan help om ʼn bruisende studentelewe vir ons kinders, en kin ders se kinders te bou! Tradisies wat vir altyd sal hou. Al wat jy hoef te doen, is jou hart oopmaak en herinneringe deel.

Die Universiteit van die Witwatersrand in 1940

Die Universiteit van Stellenbosch in 1959

Wat het ʼn blywende indruk op jou gemaak toe jy ʼn student was, en wat het jou gevorm ?

“Die studentelewe is ’n intense fase van dink, droom, spel en ewige vriendskap”

prof. Danie Goosen, akademiese hoof by Akademia